Lyckönskningar från Drängarnas gamla sångare.

Lyckönskningar…